Niederkasseler Lohweg 18

40547 Düsseldorf

Tel: +49 (0) 211 / 522 887-0

Fax: +49 (0) 211 / 522 887-16

info@spielhofen.de

Ralf Martin Spielhofen

Ralf Martin Spielhofen jest założycielem i starszym partnerem kancelarii RECHTSANWALTSKANZLEI  SPIELHOFEN. Jest niemieckim adwokatem i prawnikiem gospodarczym

Zawodowy życiorys:

  • studia prawnicze ze specjalizacją w prawie gospodarczym – Albert-Ludwigs-Universität Freiburg w Breisgau
  • studia ekonomiczne – Albert-Ludwigs-Universität Freiburg w Breisgau
  • pracownik naukowy Instytutu Prawa Gospodarczego, Prawa Pracy i Prawa Społecznego na Albert-Ludwigs-Universität Freiburg w Breisgau
  • aplikacja w Stuttgarcie i Kolonii
  • szkolenie i praca w Boden Oppenhoff Rasor Raue (1994: największa niemiecka kancelaria prawna działająca na arenie międzynarodowej) w Kolonii
  • dopuszczenie do wykonywania zawodu adwokata przy Wyższym Sądzie Krajowym w Düsseldorfie (1995)
  • adwokat (associate) w działającej na rynku międzynarodowym kancelarii prawnej specjalizującej się w obrocie gospodarczym z Polską (1995-2000) w Düsseldorfie
  • założyciel i starszy partner kancelarii RECHTSANWALTSKANZLEI  SPIELHOFEN (od 2000)
  • Sędzia w Sądzie Arbitrażowym Niemiecko-Polskiej Izby Przemysłowo Handlowej (AHK Polen) [od roku 2019]

Główne obszary działalności:

Ralf Spielhofen doradza przede wszystkim przedsiębiorstwom zagranicznym, zwłaszcza z Europy Środkowo-Wschodniej, we wszystkich aspektach prawa dotyczących przedsiębiorców. Jego praktyka koncentruje się na transgranicznych transakcjach handlowych, w tym delegowaniu pracowników do Niemiec, aspektach prawa budowlanego, zagadnieniach prawa spółek, jak również prawie umów, prawie handlowym i dystrybucji oraz międzynarodowym przewozie osób. Reprezentuje renomowane przedsiębiorstwa europejskiego pzemysłu budowniczego w zakresie budownictwa stalowego, elektrowni jądrowych oraz inżynierii przemysłowej, budownicta nadziemnego, międzynarodowego przemysłu przetwórstwa mięsnego, przemysłu chemicznego, przemysłu włókienniczego oraz mody, przemysłu zbrojeniowego oraz przemysłu transportowego. Reprezentuje on znane europejskie firmy z branży stalowej, energetycznej, budowy elektrowni i instalacji przemysłowych, budownictwa oraz międzynarodowego przemysłu przetwórstwa mięsnego. Reprezentowane przez niego marki modowe należą do największych w Europie. Zaufało mu również wiele firm przewozowych działających w całej Europie. Wreszcie, specjalizuje się on w obronie w gospodarczych sprawach karnych dot. nakładania grzywny w postępowaniach przygotowawczych głównych urzędów celnych, agencji pracy i władz okręgowych.

Ralf Spielhofen często jest prelegentem na tematy związane z prawem gospodarczym, takie jak międzynarodowe zatrudnianie pracowników i zakładanie przedsiębiorstw dla kadry kierowniczej z dziedziny polityki i biznesu w kraju i za granicą – np. na szkoleniach organizowanych przez Związek Polskich Przedsiębiorstw Budowlanych, ale także na własnych seminariach dla niemieckiego przemysłu instalacyjnego oraz przemysłu mięsnego w Niemczech, na Węgrzech, Rumunii i Bułgarii. Utrzymuje kontakty ze znanymi w Europie organizacjami gospodarczymi i stowarzyszeniami przedsiębiorców oraz z krajowymi i zagranicznymi organizacjami rządowymi.

Ralf Spielhofen jest współautorem publikacji („Niemcy – Przewodnik po rynku“) Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) z 2018/2019 roku, która podlega Ministerstwu Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej i w której zajmuje się przede wszystkim prawnymi podstawami działalności gospodarczej w Niemczech.

Języki:

niemiecki, angielski